Γεωλογικές - Γεωτεχνικές Μελέτες

Η Γεωλογική και Γεωτεχνική έρευναμελέτη χρησιμεύει ώστε να γίνουν γνωστές οι εδαφομηχανικές ιδιότητες του εδάφους όπου θα θεμελιωθεί μια τεχνική κατασκευή και να επαλειφθεί ο κίνδυνος από την ύπαρξη επικίνδυνων συνθηκών στο έδαφος, για την ασφάλεια και μακροζωία της κατασκευής.

Γνωρίζοντας την φύση – αντοχή του εδάφους μπορεί ο σχεδιασμός της τεχνικής κατασκευής να γίνει ορθότερος και οικονομικότερος.
 
  • Μελέτες θεμελιώσεων για κάθε είδους έργα
  • Μελέτες ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων
  • Μελέτες σταθεροποίησης εδάφους
  • Μελέτες αντιστηρίξεων
  • Γεωτρήσεις