Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η Τακτοποίηση Αυθαιρέτων αποτελεί μονόδρομο ως λύση για τις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς σύμφωνα με τον Νόμο 4495/17 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013, απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε αυθαίρετο ακίνητο, που δεν έχετε τακτοποιηθεί / νομιμοποιηθεί. Εκτός αυτού εφόσον γίνει καταγγελία για κάποιο τέτοιο ακίνητο, θα υπάρξει πρόστιμο ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του, ενώ για κάθε χρόνο που δεν θα προβαίνετε στη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου αυτού, θα πρέπει να πληρώνετε τέλος διατήρησης 5% της αξίας.

Ιδιαίτερα μάλιστα το διάστημα αυτό που η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων είναι αρκετά συμφέρουσα για τους κατόχους ακινήτων, είναι μια καλή λύση για να ξεγνοιάσετε για ένα μεγάλο διάστημα για αυτό το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα αν ενταχθείτε στο σχετικό καθεστώς για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, για 30 χρόνια δεν θα έχετε κανένα απολύτως ζήτημα ή πρόστιμο σχετικά με το ακίνητο σας, ούτε ακόμα και σε περίπτωση καταγγελίας. Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση και να ενταχθείτε κανονικά και νόμιμα στα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ).