Οικοδομικές Άδειες

Η Οικοδομική Άδεια (ή καλύτερα άδεια δόμησης όπως έχει μετονομαστεί με την νέα νομοθεσία) είναι μια έγκριση που πρέπει υποχρεωτικά να λάβετε, εφόσον σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια νέα κατοικία, αλλά και για αρκετές ακόμα εργασίες. Εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (παλαιότερα γνωστή ως Πολεοδομία) και όπως θα δούμε παρακάτω, η αίτηση της συνοδεύεται από αρκετά έγγραφα και μελέτες.

Εκτός λοιπόν από την ανέγερση νέων κατοικιών, η οικοδομική άδεια χρειάζεται για πολλές ακόμα δραστηριότητες, όπως για την προσθήκη ενός τμήματος σε υφιστάμενη κατασκευή, για εργασίες εκτεταμένης επισκευής ή ενίσχυσης ενός κτηρίου, για την αλλαγή χρήσης μιας κατασκευής (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο), για αντικατάσταση στέγης, καθώς και για την κατεδάφιση ενός κτηρίου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζεται αν το κτήριο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, αλλά κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση αδείας.