Βεβαιώσεις Μηχανικού

Για να γίνει κάθε είδους μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αλλά και βεβαίωση μηχανικού (Ν.4495/17), που να δηλώνουν πως στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.