Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το Τοπογραφικό ή το Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο το οποίο απεικονίζει και αποτυπώνει επακριβώς το έδαφος με όλα τα χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, ρέματα / ποτάμια, πρανή κλπ), καθώς επίσης και ότι βρίσκεται πάνω σε αυτό (κτήρια, δρόμους, περιφράξεις κλπ). Εκτός από το διάγραμμα όμως ένα πλήρες τοπογραφικό περιλαμβάνει και μια ολοκληρωμένη μελέτη, που συντάσσεται με τις σχετικές προδιαγραφές, ανάλογα με το σκοπό έκδοσης του.

Ένα τοπογραφικό λοιπόν μπορεί να εκδοθεί για διάφορους σκοπούς και αναλόγως πρέπει να αποτυπώνει και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες. Ενδεικτικά οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι: για έκδοση Οικοδομικής Άδειας, για συμβολαιογραφικές πράξεις (αγορά, πώληση, μεταβίβαση κλπ), για έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, για οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων, για πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο, για αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις (κατόψεις και όψεις κτιρίων), για μια στατική μελέτη για τη χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, για αδειοδότηση φωτοβολταικής εγκατάστασης, για τη τακτοποίηση αυθαιρέτων και για αρκετές ακόμα περιπτώσεις.