Προφίλ

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Φώτιο Κ. Νταρζάνο Τοπογράφο Μηχανικό το 2011 με έδρα τον Άγ. Νικόλαο Δυτ. Μάνης.
 
Η φιλοσοφία του τεχνικού γραφείου  στηρίζεται στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών. Συμβουλεύουμε και συζητάμε με τον πελάτη μας κάθε του ανάγκη και προβληματισμό, ώστε να διασφαλίζουμε την άριστη σχέση συνεργασίας μας και να χτίζουμε μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης.
Μέλημά μας είναι η προσωπική σας επιθυμία να διαμορφώνεται και να μετατρέπεται σε ορατή πραγματικότητα. Ο σεβασμός ως προς τις ανάγκες σας και ως προς το περιβάλλον που αναπτύσσεται ένα έργο είναι το ήμισυ της επιτυχίας μας.
 
Η γνώση, η μελέτη, η σχεδίαση και τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι τα βασικά συστατικά για ποιότητα και άριστο αποτέλεσμα.
 
Η οικονομική δυσπραγία των καιρών δεν μπορεί παρά να μας ευαισθητοποιεί και να μας κινητοποιεί, ώστε να επενδύουμε με σύνεση το διαθέσιμο κεφάλαιό σας, για να έχουμε την καλύτερη απόδοση ποιότητας-τιμής. Ο σχεδιασμός μας γίνεται πάντα με γνώμονα τον περιορισμό των δαπανών από το πρώτο στάδιο μελέτης μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.
 
Το γραφείο  έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, στο οποίο, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Εργοδηγοί και Δικηγόροι.