Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές

Το γραφείο αναλαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών:

α) Την μελέτη κτηριακών έργων (από οπλισμένο σκυρόδεμα), ξύλινων κατασκευών (στέγες, πέργκολες, κλπ) και μεταλλικών κτηρίων

β) Την επίβλεψη της κατασκευής με καθημερινή και επισταμένη παρουσία του μηχανικού στο εργοτάξιο

γ) Την κατασκευή του έργου από τα θεμέλια ως την διακόσμηση